Actionaid.gr

Ευρωπαικό Πρόγραμμα MigratED

#MigratED Ένα πρόγραμμα που λέει όχι στο ρατσισμό!

Η ActionAid Ελλάς και ο Καρπός από την Ελλάδα μαζί με οργανώσεις από 5 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν στο 3ετές πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο «MigratED». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και νέους έως 20ετών και στοχεύει στη συνεργασία με μετανάστες και πρόσφυγες για τη δημιουργία μια εκστρατείας ψηφιακής ευαισθητοποίησης προώθησης της πολιτισμικής διαφορετικότητας, της ενσωμάτωσης και της φιλοξενίας στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα συντονίζεται από την Ιταλική οργάνωση GVC και τον Δήμο Μπολόνια ενώ οι υπόλοιποι εταίροι είναι οι οργανώσεις: CSAPSA2, SLOGA, 4Change, COFAC, και Future Worlds Center.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ #MIGRATED

Ανθρώπινα δικαιώματα και μετανάστευση μέσα από τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
ERASMUS+ 2018-2020

Η άνοδος των εξτρεμισμών δείχνει ξεκάθαρα ότι η δημοκρατία και η πολιτισμική διαφορετικότητα βρίσκονται σε κίνδυνο. Με πίστη ότι η παρέμβαση για την προώθηση του πολιτισμού και του διαλόγου είναι τμήμα της αποστολής μας, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα #MigratED, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, μαθητών, νέων και εργαζομένων από πέντε ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Σλοβενία και Κύπρο. Το #MigratED υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + και σκοπό έχει να δώσει την ευκαιρία σε μαθητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, νέους έως 20 ετών και εκπαιδευτικούς των χωρών-στόχων να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα «ψηφιακού εγγραματισμού» και δημιουργίας video. Σκοπός είναι να ανοίξει ο δρόμος για την προώθηση μιας διαφορετικής αφήγησης, που υπερασπίζεται τη σημασία και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της εκπαίδευσης για τον ενεργό πολίτη.

ΜΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Από κοινού, πρόσφυγες και Ευρωπαίοι πολίτες θα δημιουργήσουν ντοκιμαντέρ που θα παρουσιάζουν μια νέα οπτική γωνία για την πολιτισμική διαφορετικότητα, το διάλογο μεταξύ πολιτισμών και τη φιλοξενία. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί μια έρευνα στο θέμα της διαπολιτισμικότητας μέσω της συμμετοχής σε εργαστήρια και συνέδρια, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για μια καμπάνια επικοινωνίας με σχολεία, τοπικές και εθνικές αρχές, ιδιωτικούς και δημόσιους θεσμούς, φορείς λήψης αποφάσεων και τοπικές κοινωνίες. Ωστόσο, η στόχευση μόνο στη νεολαία δεν είναι επαρκής. Γι΄ αυτό το λόγο, το πρόγραμμα θα στηρίξει εκπαιδευτικούς ώστε να τους παρέχει εργαλεία και τεχνικές για την παροχή ψηφιακής γνώσης για την προώθηση των αξιών του ενεργού πολίτη και της δημοκρατίας μεταξύ των μαθητών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη παραδέχεται ότι έχει δυσκολίες στην προσέγγιση του θέματος της τεχνολογίας της πληροφορίας. Κατά συνέπεια, διαπιστώνουμε ένα κενό στην εκπαίδευση, το οποίο οφείλεται επίσης στην απουσία ψηφιακών εργαλείων που θα επέτρεπαν στους καθηγητές να στηρίζουν νέα και πιο αποδοτικά διδακτικά μοντέλα. Γι΄ αυτό το λόγο, το #MigratED, πέρα από τους 800 νέους δικαιούχους μεταξύ 15 και 20 ετών, θα στοχεύσει επίσης και στους εκπαιδευτικούς. 

Δράσεις Προγράμματος

Ιούλιος 2018: Έρευνα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών με θέμα «Χαρτογράφηση και αξιολόγηση αναγκών στην Ελλάδα».

Η πρώτη φάση του προγράμματος περιλάμβανε τη διερεύνηση της υπάρχουσας εμπειρίας των εκπαιδευτικών, και κυρίως των αναγκών τους όσον αφορά στη διδασκαλία θεμάτων που σχετίζονται με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, την Εκπαίδευση για τον Ενεργό Πολίτη, καθώς και τη χρήση ψηφιακών εργαλείων για την επεξεργασία των παραπάνω θεμάτων.

Δείτε την έρευνα

Ιανουάριος 2019. Διεθνής επιμόρφωση εκπαιδευτικών τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης. 

25 εκπαιδευτικοί και εμψυχωτές από 5 χώρες της ΕΕ επιμορφώθηκαν μέσα από διαδικτυακά εξ' αποστάσεως σεμινάρια (webinars) καθώς και με μια 4ήμερη επιμόρφωση με εργαστήρια ΤΠΕ στην Μπολόνια. Τα εργαστήρια ήταν γύρω από την θεματική της Εκπαίδευσης για τον Ενεργό Πολίτη σε παγκόσμιο επίπεδο και την μεθοδολογική προσέγγιση χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία. Από την Ελλάδα συμμετείχαν 9 εκπαιδευτικοί. Για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.youtube.com/watch?v=hnoUw1O9VP8

Ήταν ένα ενδιαφέρον σεμινάριο με ακαδημαϊκού επιπέδου εισηγητές. Οι στελεχωτές του προγράμματος έμπειροι και η συνεργασία της ομάδας αβίαστη. Η σκέψη που κρατώ προς προβληματισμό και επεξεργασία αφορά στην ένταξη  της καλλιέργειας των δεξιοτήτων του δημοκρατικού πολίτη ως πολίτη του κόσμου (global citizenship) και άρα την έννοια της ευθύνης για τον κόσμο σε όλα τα επίπεδα (κοινωνικό, πολιτικό, πολιτειακό, περιβαλλοντικό, οικονομικό κ.α.) στα ευρύτερα ή στενότερα πλαίσια της εκπαίδευσης. 

Ηρώ Ποταμούση, Κοινωνιολογος- Θεατροπαιδαγωγός 

Υπήρξε πολύ ενδιαφέρουσα η ποικιλία των δραστηριοτήτων ψηφιακού εγγραμματισμού και η άμεση συσχέτιση τους με τις διαφορετικές πτυχές που παρουσιάζει το φαινόμενο της μετανάστευσης. Επίσης οι προτεινόμενες ιδέες ενεργοποιούν άμεσα την κριτική σκέψη των μαθητών γιατί άπτονται των καθημερινών τους ενδιαφερόντων γι αυτό και η ανταπόκριση τους είναι εντυπωσιακή. Το είδα στην πράξη!

Παναγιώτα Σουρίδη, Φιλόλογος, 3ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης

Μου έκανε μεγάλη εντύπωση πόσο διαφορετική είναι η κατάσταση αλλά και η αντίληψη των εκπαιδευτικών από διάφορες χώρες για το ίδιο Ευρωπαϊκό ζήτημα.

Σίγκουρτ Γκοθ, Εκπαιδευτής στο πολυδυναμικό κέντρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Εκπαίδευση για τον ενεργό πολίτη, κλιματικές αλλαγές, μετανάστευση, ψηφιακός και μιντιακός γραμματισμός είναι τα θέματα που μας απασχόλησαν στο training που πραγματοποιήθηκε στη Μπολόνια. Μια σειρά από παρουσιάσεις από αξιόλογους επιστήμονες-παιδαγωγούς αλλά και ενδιαφέροντα βιωματικά εργαστήρια μας έδωσαν πληροφορίες που σοκάρουν, στοιχεία που προκαλούν έντονο προβληματισμό, ψηφιακά εργαλεία και ιδέες για δράση με τους μαθητές. Η συνέχεια στην τάξη!

Αγορίτσα Παπαχατζή, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδεύτρια ενηλίκων

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ήταν μια εξαιρετική και μοναδική εμπειρία για μένα. Ήταν καταρχάς στην πράξη πολυπολιτισμικό λόγω της συμμετοχής ομάδων εκπαιδευτών από πέντε χώρες γεγονός που εξασφάλιζε τον πλουραλισμό, τη διάδραση και την πολυπρισματική ενημέρωση και επαφή εξ αρχής. Οι παρουσιάσεις ήταν πλούσιες και ενδιαφέρουσες και τα εργαστήρια αρκετά βιωματικά και διαδραστικά. Άφησα για το τέλος το βασικότερο όμως...Η ομάδα μας ήταν υπέροχη, πολυσύνθετη, πλούσια σε βιώματα και εμπειρίες, με ποικιλία και σύνθεση απόψεων, παρεμβάσεων και φυσικά άπλετο...χιούμορ. Ήταν γενικά μια υπέροχη εμπειρία... 

Δημήτρης Παπαδημητρίου, Φιλόλογος,Γυμνάσιο Μυκόνου

Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικών με τίτλο "Εκπαίδευση για την Παγκόσμια Πολιτειότητα και τα Οπτικοακουστικά Μέσα

 

21 και 28 Σεπτεμβρίου 2019: Εθνικά σεμινάρια στην Ελλάδα

Στις 21 και 28 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν 2 σεμινάρια για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από την ομάδα των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στη διεθνή εκπαίδευση στην Μπολόνια σε συνεργασία με την ActionAid και τον Καρπό. Το αναλυτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων βασίστηκε στις θεματικές και τη μεθοδολογία που παρουσιάστηκαν στο διεθνές σεμινάριο στην Μπολόνια. Στα σεμινάρια συμμετείχαν συνολικά 49 εκπαιδευτικοί από την τυπική και μη τυπική εκπαίδευση.

Δείτε την παρουσίαση της Αγορίτσας Παπαχατζή με θέμα "Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή και Μετανάστευσή"

Δράσεις με μαθητές/τριες, νέους/ες Σχολική Χρονιά 2019-2020

Με την υποστήριξη των εταίρων του προγράμματος, θα κάνουν μια έρευνα 2 μηνών, εντοπίζοντας ιστορίες και χαρακτήρες στον τόπο τους με διαπολιτισμικό παρόν και παρελθόν, εμπειρίες προσφύγων, διαπολιτισμικές συναντήσεις. Στην συνέχεια θα δημιουργήσουν οπτικοακουστικά έργα για να μεταφέρουν την δική τους εμπειρία.

Επίσης, μαθητές και μαθήτριες από τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα οργανώσουν σε συνεργασία με την ActionAid εκδηλώσεις για να ενημερώσουν τους υπόλοιπους συμμαθητές τους για την έρευνά τους και να παρουσιάσουν τα βίντεο και τα έργα που θα έχουν δημιουργήσει.

Ιανουάριος 2020-Ιανουάριος 2021:Ψηφιακή εκστρατεία ευαισθητοποίησης

Τον τελευταίο χρόνο του προγράμματος πραγματοποιείται μια ψηφιακή εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα μετανάστευσης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων η οποία θα έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη των ενεργών πολιτών σε παγκόσμιο επίπεδο. Βασικά εργαλεία της εκστρατείας είναι τα ψηφιακά υλικά που θα έχουν δημιουργήσει οι ομάδες νέων καθώς και η συγγραφή 2 ενημερωτικών δελτίων (factsheets) σε κάθε χώρα σχετικά με τις πολιτικές σε εθνικό επίπεδο γύρω από ζητήματα που άπτονται της μετανάστευσης και της συμπερίληψης στην εκπαίδευση και την εκπαίδευση για την Παγκόσμια Πολιτειότητα. 

Κατεβάστε τα ενημερωτικά δελτία της Ελλάδας

1. Συμπεριληπτική Εκπαίδευση των Παιδιών Προσφύγων και Μεταναστών στην Ελλάδα

Ελληνικά και Αγγλικά 

2. Εκπαίδευση για την Παγκόσμία Πολιτειότητα στην Ελλάδα

 Ελληνικά και Αγγλικά

 

Σύνοψη πολιτικής: Προτάσεις για ουσιαστικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδας Ιανουάριος 2020

Policy Brief: Recommendations for meaningful education in Greece (January 2020)

 

6 &7 Απριλίου 2021: Τελικό Συνέδριο προγράμματος MigretED

Με αφορμή τη διεθνή ημέρα συνείδησης, ο WeWorld Onlus διοργανώνει το τελικό συνέδριο του έργου MigratED, σε συνεργασία με τους εταίρους από τις 5 εμπλεκόμενες χώρες: Ιταλία, Ελλάδα, Σλοβενία, Πορτογαλία και Κύπρος. 2 ημέρες με πάνελ, συζητήσεις και προβολές. 

Παρκαλουθήστε ΕΔΩ live to Συνέδριο. 

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα

 

 

 

 Migrated Logo Ola 02

Logosbeneficaireserasmusplusleft EL