Actionaid.gr

Αλφαβητάρι Οικονομικών

Το Πρόγραμμα Οικονομικής Εκπαίδευσης, είναι διετές (Σεπτέμβριος 2019 - Αύγουστος 2021), με απώτερο σκοπό να συμβάλει στη δημιουργία μιας κοινωνίας ευαισθητοποιημένων και υπεύθυνων πολιτών που κατανοούν το περίπλοκο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον και είναι σε θέση να λαμβάνουν ενημερωμένες κοινωνικές και οικονομικές αποφάσεις, ώστε να γίνουν οι ίδιοι φορείς αλλαγής για μια πιο δίκαιη κοινωνία.

Εκπαιδευτικό Υλικό: Το Πρόγραμμα ονομάζεται «Αλφαβητάρι Οικονομικών» και απαρτίζεται από ένα εγχειρίδιο δραστηριοτήτων για τον/ην εκπαιδευτικό και ένα τετράδιο με φύλλα εργασίας για το μαθητή και τη μαθήτρια, ξεχωριστό για κάθε βαθμίδα. Αποτελείται από:

  • Δραστηριότητες ψυχοπαιδαγωγικής ενδυνάμωσης.
  • Δραστηριότητες που εισάγουν τους μαθητές σταδιακά στην κατανόηση βασικών οικονομικών εννοιών.
  • Βήματα για σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων μέσα από ομαδική συνεργασία. 
  • Ιδέες και εργαλεία για το πώς μπορεί να αξιοποιηθούν οι νέες γνώσεις και δεξιότητες στην καθημερινή ζωή.
  • Πετυχημένα παραδείγματα.

Website _article _mainillustration

Τα εκπαιδευτικά πακέτα «Αλφαβητάρι Οικονομικών» εξελίσσονται γύρω από 5 άξονες:

  • Ανακάλυψη δεξιοτήτων & Προσωπική ανάπτυξη
  • Δικαιώματα & Δεσμεύσεις
  • Αποταμίευση & Κατανάλωση
  • Στοχοθέτηση & Προϋπολογισμός
  • Κοινωνική & Οικονομική Επιχειρηματικότητα

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από το υπουργείο Παιδείας, το εκπαιδευτικό υλικό για το Δημοτικό έλαβε έγκριση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής τον Φεβρουάριο 2020 και αντίστοιχα το υλικό για το Γυμνάσιο τον Μάιο 2020.

Επιμορφώσεις εκπαιδευτικών: πρόκειται για την επιμόρφωση δασκάλων (Ε & Στ Δημοτικού), καθηγητών και καθηγητριών Γυμνασίου, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο. Στόχος των εκπαιδεύσεων αυτών είναι η κατάρτιση των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότερη ένταξη του πακέτου «Αλφαβητάρι Οικονομικών» στο σχολικό μάθημα και η έναρξη μιας γόνιμης συνεργασίας για την επίτευξη της οικονομικής εκπαίδευσης μέσα από το σχολικό περιβάλλον.

Οι πρώτες εξ αποστάσεως επιμορφώσεις θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020. Για κράτηση θέσης, πατήστε εδώ! 

Εφαρμογή του Προγράμματος στα σχολεία: η εφαρμογή λαμβάνει χώρα στα σχολεία σας και είστε οι επίσημοι προσκεκλημένοι μας να το κάνετε πραγματικότητα! Όλοι οι εκπαιδευτικοί, ανεξαρτήτως ειδικότητας, που έχουν συμμετάσχει στην εκπαίδευση θα έχουν πια στα χέρια τους ένα αντίτυπο του εκπαιδευτικού πακέτου και θα ξεκινήσουν να το υλοποιούν με τους μαθητές και τις μαθήτριές τους! Σε αυτή την προσπάθεια θα είμαστε συνοδοιπόροι, καθώς έχουμε ετοιμάσει ένα πλαίσιο συμβουλευτικών υπηρεσιών (mentorship), για όσους εφαρμόζουν το «Αλφαβητάρι Οικονομικών» με τους μαθητές και τις μαθήτριές τους.

Το Πρόγραμμα συντονίζει η ActionAid Ελλάς, σε χρηματοδότηση του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το «Αλφαβητάρι Οικονομικών», είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των μελών της διεπιστημονικής ομάδας της ActionAid και της ΕΡΓΩ, βασίζεται στη φιλοσοφία αντίστοιχων εγχειριδίων της Aflatoun International. Μέσω του Προγράμματος θα δημιουργηθεί ένα ευρύτερο δίκτυο 2.000 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 42.000 μαθητών και μαθητριών στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Κεντρική Μακεδονία και την Ήπειρο.

 

Εάν είστε εκπαιδευτικός Ε' Δημοτικού - Γ' Γυμνασίου και επιθυμείτε να εκπαιδευτείτε περαιτέρω και να λάβετε το εκπαιδευτικό πακέτο «Αλφαβητάρι Οικονομικών» της ActionAid, παρακαλούμε πατήστε εδώ για κράτηση θέσης σε μία από τις εξ αποστάσεως επιμόρφωσεις, του Σεπτεμβρίου ή Οκτωβρίου.

 

 

* Η συμμετοχή στην 4ωρη εξ αποστάσεως επιμόρφωση είναι δωρεάν και απαιτείται εγγραφή. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις κρατήσεις θέσεων. Με την ολοκλήρωση κάθε συμμετέχων/ουσα θα παραλάβει ταχυδρομικά το έντυπο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο “Αλφαβητάρι Οικονομικών” που αντιστοιχεί στη βαθμίδα του/ης, την ηλεκτρονική έκδοσή του για εξ αποστάσεως εφαρμογή, καθώς και βεβαίωση συμμετοχής. 

 

 

 

Any errors remain those of the authors. The findings, interpretations and conclusions presented in this article are entirely those of the authors and should not be attributed in any manner to any of its funders.

 HELITFIN_logos